Privacyverklaring Trafficonvert

Mei 2018

 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

 1. Over ons

Trafficonvert

KvK                                       70400539

E-mailadres                         info@meeronlineresultaat.nl

 

 

 1. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

 1. Bedrijfsnaam (van eenmanszaken en VOF’s)
 2. Voor- en Achternaam
 3. Adres
 4. E-mailadres
 5. Skypenaam
 6. Telefoonnummer
 7. Klantnummer
 8. Betaalgegevens/rekeningnummer
 9. Handtekening (digitaal getekend)

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, via de pop-up op de website, omdat je een bestelling bij ons geplaatst hebt of omdat je zelf contact met ons hebt opgenomen per e-mail, telefoon of ons contactformulier.

 

 1. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

 

Leveren van de dienst

Wanneer je van ons een dienst afneemt of bijvoorbeeld een online cursus hebt aangekocht, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig om deze dienst aan jou te kunnen leveren. De gegevens zijn daarom noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze gegevens bewaren we zolang je klant bent en tot drie maanden na het einde van de overeenkomst of het laatste contact.

Ook als we een gratis dienst hebben geleverd zullen we je gegevens na drie maanden weer verwijderen.

 

Nieuwsbrief en Marketing

We versturen je graag een nieuwsbrief, e-mail of informatieve documenten, omdat je klant bij ons bent, we je een gratis dienst hebben geleverd of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke e-mail de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

 

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

 

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. Om bijvoorbeeld je vragen goed te kunnen beantwoorden en te kunnen reageren op een e-mail of telefoongesprek, verwerken we deze contactgegevens.

 

 

 1. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Hosting van ons CMR systeem
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
 • Marketingdiensten en E-maildiensten
 • Betaaldiensten

 

Doorgifte derde landen

Voor de verwerking van sommige persoonsgegevens maken we gebruik van verwerkers. Deze zijn gevestigd in Nederland en soms in een ander EU land. Hier hebben wij verwerkersovereenkomsten mee gesloten.

 

 1. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@meeronlineresultaat.nl

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
 • Twitter: [https://twitter.com/privacy]
 • Google+ en YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

 

Marketingcookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies en pixels van Facebook. Deze cookies zorgen er onder meer voor voor dat voor jou relevantere advertenties en andere relevante informatie worden weergegeven en wij jouw voorkeuren beter leren kennen.  De bewaartermijn is maximaal 180 dagen.

 

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben Google Analytics zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld, zodat alleen vier cijfers van je IP-adres worden verwerkt. Hierdoor kunnen we niet achterhalen wie jij bent.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Snel meer leads genereren?
Je bent er bijna!Waar mogen we hem naartoe sturen?